Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Cysylltiadau Defnyddiol

Rhestr o gysylltiadau gwe defnyddiol:

Mannau eraill:

  • Realism Leeds: rhwydwaith o dros 30 o academyddion sy'n cysylltu ymchwilwyr ac athrawon a phobl yn defnyddio dulliau "realism" ar draws ffiniau disgyblaethol ym Mhrifysgol Leeds


Beth yw adolygiadau systematig? Mae fideo (Saesneg) gan Cochrane, a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2016, yn esbonio pam bod adolygiadau systematig yn bwysig a sut y cânt eu gwneud. Mae’n cynnwys esboniad o sut mae effeithiau ymyriadau yn cael eu cymharu er mwyn darparu tystiolaeth.

 

Site footer